Historieutveckling

CAZN Historia

grundande scenen

2014 år

Upprättad i 2014

2014~2016 år

Utveckla 5 stora kontaktserier

utvecklingsstadie

2017 år

Massproduktion av produkter, god marknadsandel på inhemska och utländska marknader

2018 år

Anta ISO9001:2015 kvalitetsledningssystem, importera ERP-databashanteringssystem

2019 år

Förbättra företagets organisationsstruktur och utöka omfattningen av personal

mognadsstadiet

2020 år

Erhållit det nationella högteknologiska företaget certifikat, mer än 40 patent

2021 år

F2B affärsmodell, IATF 16946 certifierad.

2022 år

Vi arbetar kontinuerligt med det