Lösning

Industriell automation

Industriell automation är en allmän term för informationsbehandling och processtyrning av maskiner och utrustning eller produktionsprocess för att uppnå mätning, manipulation och annan information enligt de förväntade målen utan direkta manuella ingrepp. Automationsteknik är att utforska och studera metoder och teknologier för att förverkliga automationsprocessen. Nuförtiden har automationsteknik använts i stor utsträckning inom maskintillverkning, elkraft, konstruktion, transport, informationsteknik och andra områden, och har blivit det viktigaste sättet att förbättra arbetsproduktiviteten.

smart industri
smart industri

Ljusindustri

LED-belysning är en viktig del av prestationsutrymmet. Det är en konstnärlig skapelse som utför allround visuell miljöljusdesign för karaktärer och specifika scener enligt handlingens utveckling, och målmedvetet återger designintentionen till publiken i form av visuell bild. Vi bör heltäckande och systematiskt överväga den rumsliga modelleringen av karaktärer och handlingar, strikt följa modelleringslagarna och använda bra medel.

Marin industri

CAZN-kontakt ger en anslutning för navigationsenheten. Vår skarv har klarat saltspraytestet och vattentäthetstestet, och den vattentäta graden kan nå IP68, vilket gör att skarven uppfyller marina navigeringsstandarder.